Krishna Chudasama

Krishna Chudasama

Krishna Chudasama er sosionom med master i sosialt arbeid. Hun har vært statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet, og hun har erfaring med NAV som politiker, sosialarbeider, bruker og sosialombud i Fredrikstad. Gjennom mange års praksis i feltet har hun vært opptatt av å ivareta brukerne og har formidlet brukererfaringer i ulike fora.

Bøker av Krishna Chudasama