Velg format

På lager
kr 559

Cyberkriminalitet

Nasjonal og global utvikling, 2. utgave

Omtale:

  • Les intervju med Stein Schjølberg i Lov&Data her
  • Les artikkelen «Arbeidet med en FN-konvensjon om cyber­kriminalitet» her
Stein Schjølberg redegjør i boken for de straffebestemmelsene i straffeloven som omhandler cyberkriminalitet, og gir en oversikt over de tiltakene politi og påtalemyndighet kan gjennomføre i etterforskningen av slik kriminalitet. Boken inneholder omtale av 65 høyesterettsavgjørelser, blant annet en avgjørelse om at publisering av en ytring i en lukket gruppe på Facebook kan straffes som hensynsløs atferd, og en avgjørelse om at data fremskaffet ved dataavlesing utført av utenlandske myndigheter kan føres som bevis i norske straffesaker. Boken gjennomgår også den nasjonale og internasjonale historiske utviklingen av tiltak mot cyberkriminalitet.

Prinsippet om staters suverenitet gjelder også i cyberspace. Boken inneholder omtale av nasjonale og internasjonale forebyggende cybersikkerhetstiltak. Cyberangrepene på Stortinget i 2020 og 2021 fra russiske og kinesiske aktører viser hvor viktig det er med en regulering av cyberspace på FN-nivå. Det er nødvendig å styrke den globale cybersikkerheten, rettssikkerheten og samarbeidet mellom alle nasjoner. Boken inneholder et forslag til FN-konvensjon om cyberkriminalitet.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215066394
  • Utgivelsesdato: 10.02.2023
  • Bokgruppe: 895

Stein Schjølberg

Stein Schjølberg var ansatt ved Oslo politikammer fra 1968 til 1984. Han har siden vært dommer i Oslo byrett og sorenskriver i Brønnøy og i Moss. Schjølberg har vært ekspert på cyberkriminalitet og global rettshåndhevelse av cyberkriminalitet siden begrepet datakriminalitet ble etablert i Norge i 1976.
Mer informasjon om forfatteren