Velg format

På lager
kr 439

De hemmelige partiklene

Hvordan verden er skrudd sammen
Hvis vi tar en bit av verden, uansett hva, og deler den i mindre og mindre biter, hva ender vi opp med? Kommer vi ned til noe grunnleggende som alle disse tingene er laget av? Og hvis det er sånn, og vi skjønner hvordan disse minste tingene oppfører seg, har vi da forstått verden? Kan vi da starte fra enkle byggeklosser og jobbe oss oppover til vi har satt sammen trær og blomster, dyr og fugler, andre mennesker, biler, mobiltelefoner, fotballer, bunadsskjorter og Rubiks kuber?
Partikkelfysikk - studiet av naturens minste byggesteiner - har en spesiell evne til å fenge og fascinere. De siste årene har partikkelfysikk toppet nyhetsbildet flere ganger, blant annet da CERN oppdaget Higgspartikkelen i 2012, da forskere trodde de hadde fått partikler til å fly raskere enn lyset i 2011, og i 2009 da hele verden en kort stund var redd for at verdens største eksperiment, LHC, skulle lage et sort hull som kunne sluke jorden.

Til nå har vi imidlertid manglet en god, oversiktlig og lett tilgjengelig bok om partiklene og hvordan det forskes på dem. Bjørn Hallvard Samsets bok bøter på dette. Den vil interessere alle som en gang har lest eller hørt en av partikkelnyhetene i norske medier, som leser Illustrert Vitenskap, elever og lærere, foreldre og barn ¿ kort sagt alle som er nysgjerrige på naturen. Boken er rikt illustrert, og presenterer stoffet uten matematikk eller tunge, faglige begrep.

Boken dekker alle tema som har vært i vinden: Higgspartikkelen, CERN, LHC, sorte hull, antimaterie, Big Bang, kvantefysikk og mange fler. Fremtiden tas også opp, som hvilke oppdagelser vi kan håpe at fysikere gjør i årene som kommer. Hvorfor hevdes det for eksempel at forskere bare har oppdaget 4 % av universet? Kan "kvantehealing" ha noe for seg, eller er det bare humbug?

Bjørn H. Samset formidler partiklenes kompliserte verden på en inspirerende og lettfattelig måte. Er du nysgjerrig på naturen vil du ha glede og utbytte av denne boken.

"De hemmelige partiklene er eit entusiastisk forsøk på å forklara samanhengane mellom dei enklaste byggesteinane i naturen. Dersom du er nysgjerrig på dei uløyste gåtene i partikkelfysikken, bør du absolutt lesa denne boken."
Lars Nyre, Forskerforum

"... et funn for oss som formidler fysikk, og jeg tenker den blir til stor nytte også for lærere og elever på ungdomsskole og videregående. En inngangsport både til forskning og fysikk. Samtidig kan den like gjerne også leses av nysgjerrige unge og voksne, uten noe fokus på verken læringsplan eller studier."
Heidi Sandaker, Apollon


" ... vitenskapsformidling for lekfolk av aller ypperste klasse ... Boka er et «must» for fysikkinteresserte i alle aldre ... Samset plasserer seg med dette svært høyt oppe på lista over norske vitenskapsformidlere."
Bombadil, bokblogger

Informasjon om boka

  • Sider: 224
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215021850
  • Utgivelsesdato: 30.09.2013
  • Bokgruppe: 228

Bjørn Hallvard Samset

Bjørn H. Samset er fysiker og fagformidler, og hyppig brukt som kommentator og skribent i norske medier. Han har doktorgrad i partikkelfysikk fra Universitetet i Oslo og har vært tilknyttet flere store internasjonale laboratorier, deriblant CERN. Nå jobber han som seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning, med modellering av atmosfæren som hovedfelt. Han har tre barn og minst dobbelt så mange gitarer.
Mer informasjon om forfatteren