Bjørn Hallvard Samset

Bjørn Hallvard Samset

Bjørn H. Samset er fysiker og fagformidler, og hyppig brukt som kommentator og skribent i norske medier. Han har doktorgrad i partikkelfysikk fra Universitetet i Oslo og har vært tilknyttet flere store internasjonale laboratorier, deriblant CERN. Nå jobber han som seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning, med modellering av atmosfæren som hovedfelt. Han har tre barn og minst dobbelt så mange gitarer.

Bøker av Bjørn Hallvard Samset