Velg format

På lager
kr 419

Den kritiske fase

Innvandring til Norge fra Pakistan 1970-1973

Informasjon om boka

  • Sider: 328
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215030210
  • Utgivelsesdato: 24.09.2018
  • Bokgruppe: 214
Den kritiske fase er original sosiologisk analyse av arbeidsinnvandringen fra Pakistan til Norge tidlig i 1970-årene. Boken tilbyr en levende beskrivelse av det Norge som møtte de første pakistanske «fremmedarbeiderne», det Pakistan de forlot, kampen for å finne arbeid og bolig, og hvilke tilpasningsstrategier de valgte i møtet med et samfunn som ikke uten videre ønsket dem velkommen.
«Den kritiske fase» er et helt unikt historisk dokument med stor interesse ikke bare for etterkommerne til de som kom hit, men også for oss som tok dem imot. Og det er en bok full av lærdom og innsikt for alle som jobber med, eller er interessert i, integrerings- og fagorganiseringsarbeid blant innvandrere i dag.»
Jonas Bals, Klassekampen

«The salient strength of the book is its storytelling tone. It¿s a page-turner that sometimes reads like a
compelling novel.»
M. Michael Brady, Norwegian Americans

Den kritiske fase er en redigert utgave av Aud Korbøls avhandling fra 1974, som ikke har vært tilgjengelig for allmennheten tidligere. I avhandlingsarbeidet samlet Korbøl inn all tilgjengelig statistikk og lagde de første oversiktene over hvem som kom, og hvorfor. Hun gjennomførte samtidig et banebrytende feltarbeid blant de første pakistanere som ankom. I mars 1971 utgjorde disse til sammen 335 personer.

Boken er en unik dokumentasjon av det norske samfunnet i en brytningstid. Den viser hvordan den norske staten, fagbevegelsen, arbeidslivet og mediene håndterte det som ble ansett som et massivt press på grensene. Videre tar den for seg foranledningen for innføringen av innvandringsstoppen i 1975, og gir dermed det historiske bakteppet for innvandringspolitikken Norge har ført siden. Mange av spørsmålene som Korbøl stilte, preger fremdeles den offentlige debatten om innvandring og integrasjon.

At Den kritiske fase nå blir tilgjengelig, nesten 50 år etter den ble skrevet, vil være til glede og nytte for mange: studenter og forskere, alle som er interessert i nyere norsk historie, politikk og samfunnsdebatt, og ikke minst innvandrere selv og deres etterkommere.

Arnfinn H. Midtbøen, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, har redigert teksten i samråd med Korbøl. Midtbøen har også skrevet et innledningskapittel som setter studien i kontekst og peker på bokens faglige og samfunnsmessige betydning, og dens relevans for dagens integrasjonsdebatter. Forfatter og statsviter Zeshan Shakar, og Aud Korbøl selv, har skrevet hvert sitt tankevekkende etterord.

Arnfinn H. Midtbøen

Arnfinn H. Midtbøen er sosiolog og Forsker I ved Institutt for samfunnsforskning. Han forsker særlig på ulike temaer knyttet til innvandring og integrasjon, som diskriminering i arbeidslivet, statsborgerskap, etniske hierarkier og migrasjonsforskningens historie. Han leder blant annet et NFR-prosjekt om etterkommere av innvandrere i utdanning, og sammen med kolleger i USA, Nederland og England arbeider han med metaanalyser av eksperimentelle studier av arbeidsmarkedsdiskriminering på tvers av land og etniske grupper. Midtbøen er redaktør for Tidsskrift for samfunnsforskning (sammen med Axel West Pedersen), sitter i redaksjonsrådet for Norsk sosiologisk tidsskrift og har siden 2015 vært medlem av Akademiet for yngre forskere.
Mer informasjon om forfatteren

Aud Korbøl

Aud Korbøl (født 1940) er skjønnlitterær forfatter og sosiolog. Etter en forskerkarriere hvor hun særlig var opptatt av innvandring, men også av «telefonautomatiseringens virkninger i bygde-Norge», debuterte hun som skjønnlitterær forfatter med Pell'ongen og je (som 49-åring, i 1989). Romanene hennes er preget av at hun opprinnelig er sosiolog og samfunnsforsker.
Mer informasjon om forfatteren