Arnfinn H. Midtbøen

Arnfinn H. Midtbøen

Arnfinn H. Midtbøen er sosiolog og Forsker I ved Institutt for samfunnsforskning. Han forsker særlig på ulike temaer knyttet til innvandring og integrasjon, som diskriminering i arbeidslivet, statsborgerskap, etniske hierarkier og migrasjonsforskningens historie. Han leder blant annet et NFR-prosjekt om etterkommere av innvandrere i utdanning, og sammen med kolleger i USA, Nederland og England arbeider han med metaanalyser av eksperimentelle studier av arbeidsmarkedsdiskriminering på tvers av land og etniske grupper. Midtbøen er redaktør for Tidsskrift for samfunnsforskning (sammen med Axel West Pedersen), sitter i redaksjonsrådet for Norsk sosiologisk tidsskrift og har siden 2015 vært medlem av Akademiet for yngre forskere.

Bøker av Arnfinn H. Midtbøen