Velg format

På lager
kr 339

Den nye kultursosiologien

2. utgave
Dette er en bok om kultursosiologi som perspektiv og som forskningsfelt. Den presenterer de sentrale teoriene i kultursosiologien, viser hva som kjennetegner den i dag og introduserer de sentrale faglige diskusjonene.

Forfatter Håkon Larsen viser hva er som er nytt i «den nye kultursosiologien» gjennom å se de nye perspektivene opp mot hverandre, og i relasjon til forskningstradisjonene de bygger på og bryter med. Gjennom eksempler fra egen forskning viser han hvordan perspektivene kan anvendes i empiriske analyser.

Andre utgave av boka er gjennomgående revidert og oppdatert med den siste utviklingen i kultursosiologien.

Sagt om førsteutgaven av boka:

«Interessant for alle som ønsker seg et bedre begrepsapparat for å tenke omkring hvordan kultur i bredeste forstand preger samfunnet vårt».
Knut Olav Åmås, Aftenposten

«En utmärkt startpunkt för en universitetskurs i kultursociologi. Om undervisningen anpassas, är den brukbar på alla nivåer. Den utgör också en teoretisk aptitretare».
Mats Trondman, Sosiologi i dag

«En kort og oversiktlig innføring i ulike retninger innenfor kultursosiologien med Bourdieu som omdreiningspunkt, som bør være av interesse for mange aktører i kunstfeltet».
André Gali, Kunstforum

Informasjon om boka

  • Sider: 144
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215034447
  • Utgivelsesdato: 01.07.2019
  • Bokgruppe: 214

Håkon Larsen

Håkon Larsen er professor ved Institutt for arkiv, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet. Han har en doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo, og har tidligere vært ansatt som professor i kultursosiologi ved Høgskolen i Innlandet. Han har forfattet flere bøker og en rekke artikler og bokkapitler om kultursosiologiske temaer.
Mer informasjon om forfatteren