Håkon Larsen

Håkon Larsen

Håkon Larsen (f. 1980) er professor ved Institutt for arkiv, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet ¿ storbyuniversitetet (fra 1. august 2019). Han har en doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo, og har tidligere vært ansatt som professor i kultursosiologi ved Høgskolen i Innlandet. Han har forfattet flere bøker og en rekke artikler og bokkapitler om kultursosiologiske temaer.

Bøker av Håkon Larsen