Velg format

På lager
kr 499

Design for, med og av brukere

Å inkludere brukere i design av informasjonssystemer
Hvordan kan designere vite at de lager noe som folk vil ha? Hvordan kan designere sikre seg at brukerne forstår hvordan det de designer, kan brukes? Hva er egentlig design, og hvordan kan brukere delta i designarbeid? Hva må designere egentlig kunne om bruk?

Denne boken svarer på disse spørsmålene gjennom å beskrive og forklare hva «design for, med og av brukere» er, og hvordan denne tilnærmingen til design kan praktiseres. Det å inkludere brukere i designarbeidet slik at de kan være med på å bestemme sluttresultatet, har lange røtter i Norge og er nedfelt i lovverket.

Boken gir innblikk i teorier og begreper man bruker for å forstå design for, med og av brukere, og hva denne tilnærmingen består i. Den beskriver også metoder og teknikker man kan bruke for å legge til rette for brukermedvirkning i design. Kombinasjonen av teoretiske begreper og praktiske teknikker gjør at boken gir et godt grunnlag for å kunne tilpasse en slik tilnærming til ulike designprosjekter og -situasjoner. Boken inneholder eksempler fra forskning og gir også grunnlag for videre studier i faget.

Målgruppen for denne boken er designstudenter generelt og IT-studenter som systemdesignere spesielt.

Informasjon om boka

  • Sider: 344
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215035505
  • Utgivelsesdato: 14.04.2021
  • Bokgruppe: 218
Tone Bratteteig

Tone Bratteteig

Tone Bratteteig er professor ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. Hun leder en forskningsgruppe i design av informasjonssystemer og har vært ansvarlig for undervisningstilbudet i design, bruk og interaksjon ved instituttet. Bratteteig har forsket på brukermedvirkning i design i en årrekke, og formidler forskningen sin i internasjonale forskningsfora og for et bredere publikum i Norge.
Mer informasjon om forfatteren