Tone Bratteteig

Tone Bratteteig

Tone Bratteteig er professor ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. Hun leder en forskningsgruppe i design av informasjonssystemer og har vært ansvarlig for undervisningstilbudet i design, bruk og interaksjon ved instituttet. Bratteteig har forsket på brukermedvirkning i design i en årrekke, og formidler forskningen sin i internasjonale forskningsfora og for et bredere publikum i Norge.

Bøker av Tone Bratteteig