Velg format

På lager
kr 459

Det nødvendige samspillet

Forfatteren mener at de psykologiske aspektene ved omsorg burde få en større plass i det offentlige barneomsorgstilbudet enn i dag.
Boken belyser forskjellige samspillsfenomen som kan oppstå mellom barn og voksne i overgangssituasjoner mellom hjemmet og den offentlige omsorg. Winnicotts teori om den tidlige foreldre-barn-relasjonen presenteres. Siste del av boken tar opp hvordan egne ubearbeidede opplevelser og følelser fra barndommen virker inn på vår omsorg for de minste barna.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788251835657
  • Utgivelsesdato: 01.01.1997
  • Bokgruppe: 215

Gerd Abrahamsen

Gerd Abrahamsen er førsteamanuensis emerita ved Institutt for Barnehagelærerutdanning, Universitetet i Stavanger.
Hun har vært kursleder for fordypningsenheten Småbarnspedagogikk gjennom mange år og er spesielt opptatt av studentenes emosjonelle læreprosess. Hun har blant annet skrevet lærebøkene Det nødvendige samspillet (1997) og Et levende blikk (2004), begge på Universitetsforlaget. Hun har publisert en rekke artikler nasjonalt og internasjonalt om relasjonen mellom de yngste barnehagebarna og de voksne, og har utviklet en observasjonsmetode, Samspillsobservasjon, i tilknytning til dette.
Mer informasjon om forfatteren