Gerd Abrahamsen

Gerd Abrahamsen

Gerd Abrahamsen er førsteamanuensis emerita ved Institutt for Barnehagelærerutdanning, Universitetet i Stavanger.
Hun har vært kursleder for fordypningsenheten Småbarnspedagogikk gjennom mange år og er spesielt opptatt av studentenes emosjonelle læreprosess. Hun har blant annet skrevet lærebøkene Det nødvendige samspillet (1997) og Et levende blikk (2004), begge på Universitetsforlaget. Hun har publisert en rekke artikler nasjonalt og internasjonalt om relasjonen mellom de yngste barnehagebarna og de voksne, og har utviklet en observasjonsmetode, Samspillsobservasjon, i tilknytning til dette.

Bøker av Gerd Abrahamsen