Velg format

På lager
kr 599

Det sanne, det gode, det skjønne

En innføring i filosofi. 2. utgave
En systematisk innføring i filosofi skrevet ut fra tanken om at filosofi har betydning for våre liv.
Bokens første del tar for seg ulike syn på viten, vitenskap, forståelse og språk. Under tittelen «Det gode» tar forfatterne for seg ulike normative, etiske teorier, spørsmålet om hvorvidt mennesket har en fri vilje, samt hva som kjennetegner det menneskelige selvet. I bokens siste del «Det skjønne», presenteres sentrale estetiske teorier, samt forholdet mellom kunst, moral og erkjennelse.

«Det sanne, det gode og det skjønne» fikk i 2003 Universitetsforlagets fagbokpris. Boken bryter med en lang filosofihistorisk læreboktradisjon ved å la tema være styrende for fremstillingen. Forfatterne knytter stoffet opp mot særdeles lesbare og gjenkjennelige eksempler både fra historiske sammenhenger og samtidig dagligliv.

Dette er en engasjerende innføringsbok i filosofisk tenkning og humanistisk dannelse skrevet for studenter og alle andre som er interessert i filosofi.

Denne nye utgaven er oppdatert og ytterligere forbedret.

«... disse gutta har hatt det gøy ... Svendsen og Säätelä har lyktes veldig godt med denne fremstillingen» Mia Berner, Morgenbladet

Informasjon om boka

  • Sider: 272
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215011714
  • Utgivelsesdato: 19.06.2007
  • Bokgruppe: 217

Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. H. Svendsen (f. 1970) er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Han har utgitt en rekke bøker: "Kjedsomhetens filosofi" (1999), "Kunst" (2000), "Ondskapens filosofi" (2001), "Mennesket, moralen og genene" (2001), "hva er FILOSOFI" (2003), "Det sanne, det gode, det skjønne. En innføring i filosofi" (2. utgave 2007 med Säätelä), "Mote" (2004), "Frykt" (2007), "Work" (2008), norsk oversettelse: "Arbeidets filosofi" og "Ensomhetens filosofi" (2015). Han har også redigert antologien "Liberalisme" (2009). Lars Fr. H. Svendsens bøker er oversatt til 26 språk.
Mer informasjon om forfatteren

Simo Tuomo Sakari Säätelä

Simo Tuomo Sakari Säätelä er professor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen. Han har bl.a. utgitt "Det sanne, det gode og det skjønne. En innføring i filosofi" med Lars Fr. H. Svendsen (2. utg. 2008).
Mer informasjon om forfatteren