Velg format

På lager
kr 539

Drama - et kunstfag

den kunstfaglige dramaprosessen i undervisning, læring og erkjennelse
Drama har fått en forpliktende plassering på alle klassetrinn i L97. Forfatteren gir konkrete eksempler på hvordan drama kan brukes i flere av skolens fag til bearbeiding, utforsking og framføring av lærestoffet. Boken er først og fremst tenkt som en idé- og inspirasjonsbok til alle som ønsker å utvikle sin teori- og praksisforståelse i kunstfaget drama.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788251837019
  • Utgivelsesdato: 01.12.1998
  • Bokgruppe: 216

Aud Berggraf Sæbø

Aud Berggraf Sæbø er professor emerita ved Universitetet i Stavanger. Hennes forskningsinteresse er estetiske læreprosesser i faglig og tverrfaglig arbeid. Sæbøs doktorgradsavhandling har tittelen «Drama og elevaktiv læring» (2009), og hun har bl.a. skrevet bøkene «Drama som læringsform» (2016), «Drama - et kunstfag» (1998), «Drama i barnehagen» (2010) og er medforfatter av «Ibsen og Holberg i skolen» (2007).
Mer informasjon om forfatteren