Aud Berggraf Sæbø

Aud Berggraf Sæbø

Aud Berggraf Sæbø er professor emerita ved Universitetet i Stavanger. Hennes forskningsinteresse er kreative og estetiske læreprosesser i faglig og tverrfaglig arbeid. Hun har blant annet skrevet bøkene Drama - et kunstfag (1998), Drama i barnehagen (2010), Drama som læringsform (2016) og er medforfatter av Ibsen og Holberg i skolen (2007).

Bøker av Aud Berggraf Sæbø