Velg format

På lager
kr 519

Drama som læringsform

Boken handler om hvordan drama som læringsform kan bidra til en mer elevaktiv og lærerik undervisning. Sæbø viser hvordan drama som læringsform kan skape engasjement og motivere langt flere elever til faglig innsats enn tradisjonell undervisning gjør.
Forfatteren presenterer konkrete eksempler på hvordan drama som læringsform kan brukes i ulike fag. Et dramaforløp er en skapende, elevaktiv og gruppebasert læringsform, som handler om hvordan læreren kan engasjere elevene i læringsprosessen. Det særegne ved et dramaforløp er at elevene arbeider i roller, og at dette rollearbeidet integreres med skolens vanlige læringsstrategier som lesing, skriving, regning, tegning, bevegelse osv.

Boken viser hvordan det å bruke drama som læringsform kan skape et godt og inkluderende klasse- og læringsmiljø, utvikle elevenes sosiale og emosjonelle kompetanse og bidra til progresjon og dybdelæring.

Målgruppen for boken er primært studenter i grunnskolelærerutdanningen, men den er også aktuell for lærere i grunnskolen.

Informasjon om boka

  • Sider: 264
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215027371
  • Utgivelsesdato: 17.11.2016
  • Bokgruppe: 215

Aud Berggraf Sæbø

Aud Berggraf Sæbø er professor emerita ved Universitetet i Stavanger. Hennes forskningsinteresse er kreative og estetiske læreprosesser i faglig og tverrfaglig arbeid. Hun har blant annet skrevet bøkene Drama - et kunstfag (1998), Drama i barnehagen (2010), Drama som læringsform (2016) og er medforfatter av Ibsen og Holberg i skolen (2007).
Mer informasjon om forfatteren