Velg format

På lager
kr 1 369

Eierseksjonsloven

Lovkommentar
Lovkommentaren inneholder en grundig omtale av loven og dens bestemmelser. Boken vil være nyttig for dommere, advokater og jurister i forvaltning og organisasjoner.

Loven regulerer når en eiendom kan seksjoneres, hvordan det gjennomføres, rettsstillingen for leierne i eiendommen og forholdet mellom seksjonseierne etter seksjoneringen.

I januar 2018 trådte ny eierseksjonslov i kraft. Den nye eierseksjonsloven bygger i stor grad på tidligere lov. Nye paragrafnummer og mange viktige nye regler har imidlertid gjort det nødvendig med en gjen­nom­gripende revisjon og betydelig nyskriving. Denne gangen har Wyller vært alene om arbeidet, men fått betydelig bistand av Christer Bjørnevik - de to var hen­holdsvis formann og sekretær for eierseksjonsutvalget som utarbeidet NOU 2014: 6, som den nye loven bygger på.

Informasjon om boka

  • Sider: 416
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215035796
  • Utgivelsesdato: 31.01.2020
  • Bokgruppe: 221

Christian Fr. Wyller

Christian Fr. Wyller (født 1947) er cand.jur. (1979). Han har vært førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og advokat i samme by. Han var den siste sorenskriver i Ryfylke fra 1994 til 2007 og deretter tingrettsdommer ved Jæren tingrett og konstituert lagdommer i flere lagdømmer frem til 2019. Han var formann i Finansklagenemnda, avdeling Eierskifte, i perioden 2015-16. Han har vært voldgiftsdommer i en rekke større saker om kontrakter og fast eiendom.
Mer informasjon om forfatteren