Christian Fr. Wyller

Christian Fr. Wyller

Christian Fr. Wyller (f. 1948) var frem til 2007 den siste sorenskriver i Ryfylke og er nå dommer tilknyttet Jæren tingrett. Han har tidligere vært førsteamanuensis ved det juridiske fakultet i Bergen. Han har utgitt Boligrett (4. utgave 2000) og andre bøker innen bolig- og kontraktsrett.

Bøker av Christian Fr. Wyller