Christian Fr. Wyller

Christian Fr. Wyller

Christian Fr. Wyller (født 1947) er cand.jur. (1979). Han har vært førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og advokat i samme by. Han var den siste sorenskriver i Ryfylke fra 1994 til 2007 og deretter tingrettsdommer ved Jæren tingrett og konstituert lagdommer i flere lagdømmer frem til 2019. Han var formann i Finansklagenemnda, avdeling Eierskifte, i perioden 2015-16. Han har vært voldgiftsdommer i en rekke større saker om kontrakter og fast eiendom.

Bøker av Christian Fr. Wyller