Velg format

kr 499

Eksistensielle begreper i helse- og sosialfaglig praksis

Denne boken viser hvordan det å yte helse- og sosialtjenester ofte støter mot de helt grunnleggende spørsmålene i livet. Eksistensielle tema aktualiseres ofte i møte med motgang og lidelse. Selv om det er enighet i fagmiljøene om nødvendigheten av åndelig og eksistensiell omsorg, viser forskning at profesjonelle hjelpere fortsatt er tilbakeholdne og usikre på hva som skal til for å håndtere slike tema. Et sentralt siktemål med boken er derfor å gi et utvidet repertoar og større forståelse for menneskets eksistensielle dimensjon.

Hvert av bokens åtte kapitler gir en forskningsbasert innføring i et eksistensielt begrep: sårbarhet, verdighet, skam, forsoning, mening, sorg, mot og lengsel. Forfatterne kommer fra ulike fagtradisjoner og henter perspektiver fra filosofi, religionspsykologi, teologi, diakoni og sykepleievitenskap. Kapitlene belyser hvordan eksistensielle tema kan ha betydning i helse- og sosialfaglig praksis, samt bidrar til utvikling av forskningen på feltet.
Boken er redigert av Linda Rykkje, førsteamanuensis ved Fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høgskole og Anne Austad, førsteamanuensis ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag, VID vitenskapelige høgskole.

Informasjon om boka

  • Sider: 172
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215035680
  • Utgivelsesdato: 12.10.2020
  • Bokgruppe: 223

Linda Rykkje

Linda Rykkje er sykepleier og førsteamanuensis ved VID Vitenskapelige Høgskole, Bergen. Hun er fagansvarlig for videreutdanning i gerontologisk sykepleie. Forskningen hennes har fokus på åndelighet og verdighet i alderdommen, samt helse og eldreomsorg.
Mer informasjon om forfatteren

Anne Austad

Anne Austad er førsteamanuensis ved VID Vitenskapelige Høgskole. Hun er teolog med PhD i religionspsykologi og hennes tidligere forskning omfatter blant annet sorg og ekstraordinære erfaringer.
Mer informasjon om forfatteren