Linda Rykkje

Linda Rykkje

Linda Rykkje er sykepleier og førsteamanuensis ved VID Vitenskapelige Høgskole, Bergen. Hun er fagansvarlig for videreutdanning i gerontologisk sykepleie. Forskningen hennes har fokus på åndelighet og verdighet i alderdommen, samt helse og eldreomsorg.

Bøker av Linda Rykkje