Velg format

På lager
kr 349

Ekspertenes inntog

Informasjon om boka

  • Sider: 160
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215035499
  • Utgivelsesdato: 11.12.2020
  • Bokgruppe: 214
Denne boka skildrer et stadig mer eksperttungt politisk system og et demokrati i endring: Politikk settes ut til fagorganer, sivilsamfunnet profesjonaliseres, det blir stadig flere ekspertutvalg, og tenketanker og konsulentselskaper får i økende grad sette politisk agenda.

Hva skjer med den norske samfunnsmodellen når mer av politikkutformingen overlates til ekspertene? Er folkestyret i ferd med å erstattes av et «ekspertokrati»? Hvordan kan man på best mulig måte forene demokratiske hensyn og ideen om en kunnskapsbasert politikk?

«Ekspertenes inntog» vil være interessant lesning for alle som er opptatt av hvordan politikk utformes. Den retter seg spesielt mot ansatte i forvaltning, nærings- og organisasjonsliv med interesse for utredning og offentlig politikk samt studenter i sosiologi og statsvitenskap.

Webinar

  • Cathrine Holst har sammen med Johan Christensen skrevet bok om ekspertkunnskapens økte betydning for offentlig politikk. Boken kommer i desember 2020. Se opptaket her. 

Johan Christensen

Johan Christensen er førsteamanuensis ved Institute of Public Administration ved Leiden University. Forskningen hans legger vekt på rollen eksperter og ekspertise spiller i offentlige beslutningstakingsprosesser, både på nasjonalt og europeisk nivå. Christensen tok sin doktorgrad ved European University Institute i Firenze i 2013.
Mer informasjon om forfatteren

Cathrine Holst

Cathrine Holst er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og seniorforsker ved ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo. Hun er også tilknyttet CORE Senter for likestillingsforskning, Institutt for samfunnsforskning. Cathrine Holsts faglige interesser er politisk sosiologi og demokratiforskning, sosial og politisk teori, kunnskap og ekspertise i politikken, EU, den nordiske modell og europeisk integrasjon, likestillingspolitikk, feministisk teori
og kjønnsforskning.
Mer informasjon om forfatteren