Cathrine Holst

Cathrine Holst

Cathrine Holst (f. 1974) er sosiolog og seniorforsker ved ARENA - Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo. Hun har vært redaktør for "Nytt Norsk Tidsskrift" og er kåret til en av Norges ti viktigste intellektuelle som både en markant samfunnsdebattant, forsker og formidler. Holst har utgitt "Kjønnsrettferdighet. Utfordringer for feministisk politikk" (2002) og "Feminism, Epistemology and Morality" (2005).
Cathrine Holst (f. 1974) er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og seniorforsker ved ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo. Hun er også tilknyttet Kjernemiljø for likestillingsforskning (CORE), Institutt for samfunnsforskning. Holst har doktorgrad fra Universitetet i Bergen (2005). Fra 2005 til 2007 var hun førsteamanuensis i samfunnsvitenskapenes vitenskapsteori, Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen. Hun har vært gjesteforsker ved QoG (Quality of Government), Universitetet i Gøteborg (2014), Robert Schuman Centre, European University Institute, Firenze (2012), Hans Jonas-Zentrum, Freie Universität, Berlin (2004) og New School for Social Research, New York (2001)

Holst har deltatt i og ledet flere forskningsprosjekter. Hun var medlem av Likestillingsutvalget som leverte NOU 2011: 18 Struktur for likestilling og NOU 2012: 15 Politikk for likestilling. Hun har vært redaktør av Nytt Norsk Tidsskrift (2010-2015), og fast kommentator og anmelder i Aftenposten, Morgenbladet, Klassekampen og Dag og Tid.

Holst er medlem av Teknologirådet, styret i VAM - Norges forskningsråds program for Velferd. arbeid og migrasjon og styret i Forum for vitenskapsteori, Universitetet i Oslo.

Bøker av Cathrine Holst