Velg format

kr 879

Ekspropriasjon, særlig etter plan- og bygningsloven

Ekspropriasjon, særlig etter plan- og bygningsloven

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788251828857
  • Utgivelsesdato: 01.12.1990
  • Bokgruppe: 211

Odd Jarl Pedersen

Odd Jarl Pedersen arbeidet hos kommuneadvokaten, som dommer og senere som førstelagmann i Eidsivating lagmannsrett.
Mer informasjon om forfatteren

Per Sandvik

Per Sandvik har arbeidet som både dommer- og advokatfullmektig, og ble kommuneadvokat i 1982. Han har fra 1992 vært partner i Kluge Advokatfirma, hvor han har arbeidet særlig med fast eiendom og skatt. Han er nå senioradvokat i samme firma.
Mer informasjon om forfatteren

Helge Skaaraas

Helge Skaaraas begynte hos kommuneadvokaten i Oslo i 1984. Før dette arbeidet han blant annet i kommuneforvaltningen med bygningslovgivning. Siden 1990 har han vært partner i advokatfirma Bjørge og Skaaraas i Sarpsborg.
Mer informasjon om forfatteren