Velg format

På lager
kr 449

Elevens håndskrift

Skriftforming i grunnskolen
Lærere som har ansvar for barns skriftutvikling trenger god egenferdighet og solide kunnskaper. Det er også en fordel å ha noe innsikt i skrifthistorie og skriftopplæring i et historisk perspektiv.

Denne boka gir en grundig innføring i barns skriftutvikling fram mot skolealder og gjennom hele skoleløpet. Boken tar blant annet for seg målene for skriftopplæring i læreplanene, skriftforberedende aktiviteter, bokstavinnlæring, motorikk og utvikling mot en personlig håndskrift. Et eget kapittel gir nyttig innsikt i skrifthistorie og gir bakgrunn for å kunne vurdere skriftopplæringen i lyst av de som har skjedd innenfor skrift over tid.

Forfatteren ønsker å vise at barns skrift utvikler seg hele tiden, og at elevene må få veiledning og opplæring i skrift også etter småskoletrinnet.

Informasjon om boka

  • Sider: 128
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215007106
  • Utgivelsesdato: 09.03.2005
  • Bokgruppe: 215

Greta Hekneby

Greta Hekneby er høgskolelektor i norsk ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Telemark. Hun har lang erfaring som lærer og øvingslærer i grunnskolen.
Mer informasjon om forfatteren