Greta Hekneby

Greta Hekneby

Greta Hekneby er høgskolelektor i norsk ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Telemark. Hun har lang erfaring som lærer og øvingslærer i grunnskolen.

Bøker av Greta Hekneby