Velg format

På lager
kr 469

En kultur kalt ledelse

Om ledelse på tvers av tid og sted

«Skal du lese en ledelsesbok, les denne!»

«Dette er en perspektivrik og spennende bok om ledelse. Her adresserer Arnulf mange av de utfordringene ledere møter i en global verden krydret med praktiske, relevante og morsomme historier om ledelse og kultur. Aldri praksisfjern gir han oss begreper og modeller både for å forstå og ta tak i disse utfordringene. Skal du lese en ledelsesbok, les denne!»
Glenn Ruud, globalt kompetanseansvarlig i Wilhelmsen Ships Service

«Boken er bare på 230 sider og anbefales på det sterkeste også for de som bare skal lede innenlands.»

«Professor Jan Ketil Arnulf har nok en gang gitt et godt og matnyttig bidrag til ledelseslitteraturen. Paradoksalt nok problematiserer han nettopp begrepet ledelse og mener det ikke har noen klar definisjon. Bokens hovedmålgruppe er ledere på oppdrag i utlandet, men passer for alle som skal lede i en ny kontekst. [...] Boken er bare på 230 sider og anbefales på det sterkeste også for de som bare skal lede innenlands.»
Forbundsleder Geir Krogh i Norges Politilederlag

«Forfatter Jan Ketil Arnulf har skrevet en bok som tilfører noe nytt i et fagområde der mye av litteraturen er forutsigbar»

«Forfatter Jan Ketil Arnulf har skrevet en bok som tilfører noe nytt i et fagområde der mye av litteraturen er forutsigbar. Boka utfordrer leseren på flere måter. Du kan bli stimulert til å tenke nye tanker og revurdere ditt syn på ledelse. For ledere som vurderer å bli stasjonert i utlandet, eller er en Expat, burde kapittel ni og ti være obligatoriske.»
Tor Åge Eikerapen, psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi, Skagestad+Eikerapen AS i Tidsskrift for Norsk psykologforening 10/2018

Lenke

Jan Ketil Arnulfs hjemmeside: www.ketilarnulf.no

Last ned « Ledernes verktøykasse»

 Digitalisering av ledelse: Er ledelse en truet kultur?

1,97 MB

Boken for alle som leder på tvers aldersgrupper, faggrenser, av nasjonale kulturer eller andre skillelinjer for å forstå kulturen vi kaller ledelse.
Dette er en bok med både praktiske og teoretiske innfallsvinkler til ledelse, men som først og fremst betegner ledelse som en utfordring og et verktøy for å jobbe med mangfold - både hjemme og ute.

Forfatterens utgangspunkt er at ledelse er et relativt nytt fenomen som har utviklet seg til å bli en egen kultur. Denne kulturen brukes for å utvikle og drive organisasjoner over store deler av verden og i mange deler av samfunnet. I forsøket på å kunne bruke ledelse overalt og til enhver tid, oppstår det problemer med konkurrerende kulturer. Noen av disse problemene er forutsigbare, men mange er overraskende.

Boken er illustrert med spennende eksempler fra «Expat Café» - en tenkt møteplass der mennesker med ulik bakgrunn møtes for å fortelle sine historier.

«En kultur kalt ledelse» henvender seg til alle som vil forstå lederens rolle, utfordringer og muligheter i en globalisert verden. Både studenter og praktikere vil ha stort utbytte av å lese denne boken.

Sagt om boken:
«Dette er en bok for ledere som både vil forstå hva de holder på med og utnytte sitt mulighetsrom bedre. Arnulf bruker sin solide faglige bakgrunn og betydelige internasjonale erfaring til å gi nye, fruktbare perspektiver og vinklinger på lederrollen. Fritt for unødvendige abstraksjoner ligger hele tiden utøvelse og praksis som underliggende verdi i teksten. I tillegg til å være virkelighets- og forskningsforankret, er boken underholdende og øye-åpnende å lese.»
Bjørn Hennestad, professor ved Handelshøyskolen BI

Informasjon om boka

  • Sider: 256
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215030432
  • Utgivelsesdato: 28.02.2018
  • Bokgruppe: 212

Jan Ketil Arnulf

Jan Ketil Arnulf (f. 1960) er professor ved Handelshøyskolen BI, spesialist i klinisk psykologi og i arbeids- og organisasjonspsykologi og professor II ved Forsvarets høgskole. De siste årene har han konsentrert sin forskning om hvordan ledelse utøves og skapes. En av hans mange forskningsinteresser er nettverk og makt. Arnulf er en ettertraktet, engasjerende og uredd foreleser. For å få vite mer om hva Jan Ketil Arnulf jobber med se: www.ketilarnulf.no.
Mer informasjon om forfatteren