Jan Ketil Arnulf

Jan Ketil Arnulf

Jan Ketil Arnulf (f. 1960) er professor ved Handelshøyskolen BI, spesialist i klinisk psykologi og i arbeids- og organisasjonspsykologi. De siste årene har han konsentrert sin forskning om hvordan ledelse utøves og skapes. Arnulf er en ettertraktet, engasjerende og uredd foreleser. For å få vite mer om hva Jan Ketil Arnulf jobber med se: www.ketilarnulf.no.

Bøker av Jan Ketil Arnulf