Velg format

På lager
kr 479

En verden av muligheter

Fagområder i barnehagen
«En verden av muligheter. Fagområder i barnehagen» baserer seg på den nye rammeplanen fra 2006 og er en videreføring av boka «Ny rammeplan -ny barnehagepedagogikk?». Det reflekteres over fagområdenes fremstilling i rammeplanen i et faglig og fagdidaktisk perspektiv.
Forfatterne tar tar opp rammeplanens syv fagområder på grunnlag av erfaringer fra konkrete samarbeidsprosjekter. Boka bidrar til en bedre forståelse av hensikten med og innholdet i hvert av fagområdene og kan på den måten styrke barnehagenes pedagogiske praksis.

Ut over en fokusering på det enkelte fagområdet skal grunnleggende aspekter ved fag og faglighet i barnehagen belyses gjennom ytterligere tre bidrag som berører overordnete spørsmål: Hva vil det egentlig si å ha, eller å utsette barn for, fagområder i barnehagen? Er et større fokus på fag og læring noe som kommer i tillegg til det tradisjonelle innholdet i norsk barnehage, eller går det på bekostning av noe annet? Hvilke konsekvenser har en profilering av fagligheten med hensyn til annet grunnleggende innhold som lek og omsorg i barnehagen? I bokas prolog og epilog reflekteres det også over hva et økt fokus på fag og læring kan bety for barns liv i barnehagen.

Bidragene i boka er skrevet av ti medarbeidere ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Vestfold, sammen med syv førskolelærere med sitt daglige virke i barnehager.

Boka er skrevet for personalet i barnehagen og førskolestudenter i grunn- og videreutdanning.

Informasjon om boka

  • Sider: 232
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215012735
  • Utgivelsesdato: 04.08.2008
  • Bokgruppe: 215

Mari Pettersvold

Mari Pettersvold er sosiolog, førstelektor og doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Vestfold og medarbeider i Barnehagesenteret. Hennes arbeid er rettet mot barnehage- og profesjonsutvikling, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen som lærende organisasjon.
Mer informasjon om forfatteren

Thomas Moser

Thomas Moser er professor ved Høgskolen i Vestfold og professor II ved Norges idrettshøgskole. Hans forskningsinteresser retter seg mot kropp, rom og læring, curriculum samt profesjons- og kompetanserelaterte spørsmål.
Mer informasjon om forfatteren