Thomas Moser

Thomas Moser

Thomas Moser er professor ved Høgskolen i Vestfold og professor II ved Norges idrettshøgskole. Hans forskningsinteresser retter seg mot kropp, rom og læring, curriculum samt profesjons- og kompetanserelaterte spørsmål.

Bøker av Thomas Moser