Amir Sasson

Amir Sasson

Amir Sasson (L.L.B., University of Liverpool, MSc, PhD Handelshøyskolen BI) er professor ved Handelshøyskolen BI, hvor han forsker og underviser på strategi og ledelse. Han har tidligere vært førsteamanuensis ved University College Dublin og gjesteforsker ved Stanford. Hans forskning har blitt publisert i mange ledende ledelsestidsskrifter og hans engasjerende foredragsstil har gitt han mange oppdrag som foredragsholder.

Books by Amir Sasson