Anne Austad

Anne Austad

Anne Austad er førsteamanuensis ved VID Vitenskapelige Høgskole. Hun er teolog med PhD i religionspsykologi og hennes tidligere forskning omfatter blant annet sorg og ekstraordinære erfaringer.

Books by Anne Austad