Arne Tronsmo

Arne Tronsmo

Arne Tronsmo er professor emeritus i anvendt mikrobiologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han har siden 1973 undervist i cellebiologi, molekylærbiologi, generell mikrobiologi, mikrobiell økologi og mykologi på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.

Books by Arne Tronsmo