Arve Hjelseth

Arve Hjelseth

Arve Hjelseth er førsteamanuensis i idrettssosiologi ved NTNU. Han har de siste årene blant annet forsket på idretts- og kulturpublikum og på idrettens posisjon i vår tids samfunn. Han er fast spaltist i Panorama, nettavis for Høgskolen i Molde og var i mange år også spaltist i Dagbladet.

Books by Arve Hjelseth