Audgunn Oltedal

Audgunn Oltedal

Audgunn Oltedal har lang erfaring som journalist, blant annet i NRK. Hun var den første redaktøren i ukeavisa Ny Tid. Fra 2004 til 2015 var Oltedal førstelektor ved Journalistutdanningen på OsloMet, der hun underviste i presseetikk og nyhetsjournalistikk. Hun har gitt ut flere bøker om journalistikk og verdispørsmål.

Books by Audgunn Oltedal