Carolina Øverlien

Carolina Øverlien

Carolina Øverlien er forsker II ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), og dosent ved Stockholm universitet, Institutionen för socialt arbete.

Books by Carolina Øverlien