Cathrin Dahl-Johansen

Cathrin Dahl-Johansen

Cathrin Dahl-Johansen er barnevernspedagog og Enhetsleder for Ungdomstiltakene i Sagene bydel. Hun har tidligere jobbet i Barne- og familieetaten i 20 år og var leder for ulike avdelinger i 15 år. Hun har også erfaring fra førstelinjetjenesten.

Books by Cathrin Dahl-Johansen