Cecilie Revheim

Cecilie Revheim

Cecilie Revheim er førsteamanuensis ved institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder, hvor hun forsker og underviser innen fagfeltene etikk og barnevern. Hun har mange års erfaring fra barnevernsfeltet, og har i sin forskning hatt særlig interesse for fosterhjemsomsorg.

Books by Cecilie Revheim