Charlotte Koren

Charlotte Koren

Charlotte Koren er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet som forsker i Statistisk sentralbyrå og Norsk institutt for forskning om oppvekst og aldring (NOVA) i førti år. Hennes hovedoppgave der var fordelingsvirkningene av skatte- og trygdesystemet, særlig for kvinner. Hun har også vært aktiv i internasjonal utvikling av feministisk økonomi.

Foto: Sandra M Aas Røen

Books by Charlotte Koren