Einar Thomassen

Einar Thomassen

9/8/2015 ACOHNO: Einar Thomassen er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hans hovedinteresser er antikkens og Midtøstens religioner, inkludert kristendom og islam. Ikke minst har han arbeidet med apokryfe og gnostiske skrifter. På Universitetsforlaget har han sammen med Tarald Rasmussen utgitt "Kristendommen: En historisk innføring".

Books by Einar Thomassen