Eirill Bø

Eirill Bø

Eirill Bø er førstelektor ved Handelshøyskolen BI. Hun er en av Norges aller fremste kapasiteter innenfor fagfeltet logistikk.

Eirill Bø har utgitt flere fag- og lærebøker innen logistikk, transport og forsyningskjeder.

Books by Eirill Bø