Elisabeth Norman

Elisabeth Norman

Elisabeth Norman (f. 1972) er professor i generell psykologi ved Universitetet i Bergen, med en doktorgrad i kognitiv psykologi. Hun forsker primært på ytterkantbevissthet, intuisjon, metakognitive følelser, og andre fenomener som utspiller seg i grenselandet mellom affekt og kognisjon. Norman har mer enn 20 års erfaring med å veilede oppgaver i psykologi. Hun har veiledet oppgaver på profesjonsstudiet, bachelorprogrammet og masterprogrammet, og har også veiledningserfaring på PhD-nivå.

Books by Elisabeth Norman