Elisabeth Thorsen

Elisabeth Thorsen

Elisabeth Thorsen (f. 1966) er bosatt i Oslo. Hun har 30 års erfaring som prest. De siste 20 årene har hun hatt sitt daglige virke ved Oslo domkirke. Som ledende domkirkeprest har hun arbeidet for at byens hovedkirke skal være åpen og tilgjengelig for alle som søker den. Før hun kom til domkirken, var hun vikarprest på Hamarøy og Finnskogen, gateprest i København, sykehjemsprest på Romsås, døveprest for Østlandet, og timelærer ved Det teologiske Fakultet og Menighetsfakultetet. I 2021 ga Thorsen ut romanen "Komposisjoner av lys".

Books by Elisabeth Thorsen