Erik Børve Rasmussen

Erik Børve Rasmussen

Erik Børve Rasmussen er faggruppeleder ved Institutt for sosialfag, OsloMet. Han har blant annet forsket på fastlegers tilnærming til diagnoser og diagnostisering i møte med pasienter med 'medisinsk uforklarte plager og sykdommer', samt kommunikasjonsteknologier og ensomhet.

Books by Erik Børve Rasmussen