Erik Stein Tærud Lund

Erik Stein Tærud Lund

Erik Lund var frem til 2006 førsteamanuensis ved avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold. Han har utgitt en rekke lærebøker i historie og samfunnsfag for grunnskolen, og er mye brukt som kursholder.

Books by Erik Stein Tærud Lund