Ernst Moe

Ernst Moe

Ernst Moe er førstebyfogd i Stavanger og har tidligere vært advokat, assisterende fylkesmann, byrettsdommer og sorenskriver. Moe har skrevet om emner bl.a. innen skifterett, tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning, konkurs- og dekningsrett.

Books by Ernst Moe