Fredrik Mørk Røkenes

Fredrik Mørk Røkenes

Fredrik Mørk Røkenes er førsteamanuensis i engelsk fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Han har flere års erfaring som forsker og lærerutdanner. Hans faglige
interesser er primært knyttet til datastøttet
språklæring, innovative undervisningsformer og utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse i skole og lærerutdanning. Han er også opptatt av profesjonell utvikling og veiledning i høyere utdanning.

Books by Fredrik Mørk Røkenes