Geir Helgeland

Geir Helgeland

Geir Helgeland er sekretariatsleder for Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Han har tidligere arbeidet som advokat, og avdelingsdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet. Helgeland var sekretær for opplæringslovutvalget.

Books by Geir Helgeland