Geir Hestmark

Geir Hestmark

Geir Hestmark er biolog, filosof, vitenskapshistoriker og biograf. Han er professor ved Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES), et Senter for fremragende forskning (SFF) ved Institutt for biovitenskap på Universitetet i Oslo.

Books by Geir Hestmark