Gjert Lage Dyndal

Gjert Lage Dyndal

Gjert Lage Dyndal er oberst i Luftforsvaret, og «sjef operasjoner» ved Luftforsvarets operasjonssenter (NAOC). Han er tilknyttet Forsvarshøgskolan i Stockholm som dosent i strategi og luftmakt. Han har i tillegg til sin militære bakgrunn en MPhil i krigsstudier og en PhD i moderne historie. Dyndal har publisert bredt innen krisehåndtering, militærmakt og sikkerhetspolitikk.

Books by Gjert Lage Dyndal