Greta Marie Skau

Greta Marie Skau

Greta Marie Skau er sosiolog og pensjonert førsteamanuensis. Hun har bred erfaring fra forskning, undervisning, terapi, veiledning og kursvirksomhet. «Mellom makt og hjelp - om det flertydige forholdet mellom klient og hjelper» bygger særlig på hennes arbeid og forskning innenfor barne- og ungdomspsykiatrien.

Books by Greta Marie Skau